W naszym serwisie internetowym pod nazwą: eOsiedle, dalej jako Serwis, dostępnym pod adresem internetowym: eosiedle.pl, stosujemy pliki cookies.

Polityka plików cookie eOsiedle

Pliki cookie składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których są instalowane pliki cookie, mogą również wymagać zgody użytkownika.

W przypadku gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, zgoda taka może być w każdej chwili wycofana, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Techniczne pliki cookie i pliki cookie służące do zagregowanych celów statystycznych


 • Działanie ściśle niezbędne do funkcjonowania Serwisu

  eOsiedle używa plików cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do działania eOsiedle, na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.

 • Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

  eOsiedle używa plików cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Internetu przez użytkownika. Pośród tych plików cookie znajdują się na przykład te używane do określania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystyką strony pierwszej zatrudnionymi bezpośrednio przez Właściciela strony.

Inne rodzaje plików cookie lub strony trzecie, które instalują pliki cookie

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą dane statystyczne w formie anonimowej i zbiorczej i nie mogą wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od sposobu ich opisania - bez pomocy osób trzecich.

Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez stronę trzecią znajdują się wśród poniższych narzędzi, mogą one być wykorzystywane do śledzenia zwyczajów przeglądania przez Użytkowników - oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.

 • Analityka

  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane, aby śledzić i analizować użycie eOsiedle, przygotowywać raporty o swoich działaniach i udostępniać je innym usługom Google.
  Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

  Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron eOsiedle i interakcję z nimi.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

  Widżet Mapy Google (Google Inc.)

  Google Maps to usługa wizualizacji map dostarczana przez Google Inc., która umożliwia eOsiedle włączanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Remarketing i kierowanie behawioralne

  Ten rodzaj usługi pozwala eOsiedle i jego partnerom na informowanie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie eOsiedle przez Użytkownika.
  Ta aktywność jest wykonywana przez śledzenie danych użytkowania i za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
  Oprócz rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie osób trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji z Network Advertising Initiative.

  Remarketing AdWords (Google Inc.)

  Remarketing AdWords to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Google Inc., która łączy działalność firmy eOsiedle z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja.

 • Ochrona przed spamem

  Ten rodzaj usługi analizuje ruch w eOsiedle, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników, w celu filtrowania ich z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Inc.
  Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności Google i warunkom korzystania.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Zarządzanie tagami

  Ten typ usługi pomaga właścicielowi zarządzać znacznikami lub skryptami potrzebnymi w eOsiedle w sposób scentralizowany.
  Powoduje to, że dane użytkowników przepływają przez te usługi, potencjalnie powodując zatrzymanie tych danych.

  Menedżer tagów Google (Google LLC)

  Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami udostępniana przez Google LLC.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Jak dostarczyć lub wycofać zgodę na instalację plików cookie

Oprócz tego, co zostało określone w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić - na przykład - osobom trzecim instalację plików cookie.
Dzięki preferencjom przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookie, które mogły zachować pierwotną zgodę na instalację plików cookie przez tę witrynę.
Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofaniem zgody, klikając link do rezygnacji (jeśli został podany), korzystając ze środków przewidzianych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z osobą trzecią. .

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi w sprawie później powiązanych inicjatyw przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów poza informacjami podanymi w tym dokumencie.

Właściciel i kontroler danych

Polnerd Sp. z o.o. - al. gen. W. Sikorskiego 9A/66-A, 02-758 Warszawa (Polska)

Adres e-mail właściciela: kontakt@eosiedle.pl

Ponieważ instalowanie plików cookie innych firm i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w eOsiedle nie może być kontrolowane przez właściciela pod względem technicznym, wszelkie odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowane przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności dla usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach Cookies, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat używania plików cookie przez eOsiedle.

Definicje i odniesienia prawne


Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem eOsiedle (lub usług stron trzecich zatrudnionych w eOsiedle), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z eOsiedle, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądanie, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarka i system operacyjny wykorzystywany przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki zastosowanej w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzonych stron,oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z eOsiedle, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Przedmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Data Processor (lub Data Supervisor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania eOsiedle. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem firmy eOsiedle.

eOsiedle (lub ta aplikacja)

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez eOsiedle zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli jest dostępna) i na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Małe zbiory danych przechowywane na urządzeniu użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie eOsiedle, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2020 r.